Stockholms Stads Parkerings AB

Stockholms Stads Parkerings AB bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som syfte att avlasta gatunätet. ​

Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering i befintliga områden och bolaget ska verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Stads Parkerings styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Stads Parkering ska sedan genomföra bolagets beslut.

Organisation

Arbetet i Stockholms Stads Parkerings leds av tillförordnad vd Fredrik Söderholm. Det finns 5 avdelningar: affärsområde inre, affärsområde yttre, fastighet och projekt, ekonomi och administration samt affärsstöd.

Uppdaterad