Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Stockholms Stads Parkering AB

Stockholms Stads Parkering AB bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som syfte att avlasta gatunätet. ​

Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till minskad gatuparkering i befintliga områden och bolaget ska verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Stads Parkerings styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Stads Parkering ska sedan genomföra bolagets beslut.

Organisation

Arbetet i Stockholms Stads Parkering leds av vd Christian Rockberger. Det finns 5 avdelningar: affärsområde inre, affärsområde yttre, fastighet och projekt, ekonomi och administration samt affärsstöd.

Uppdaterad