S:t Erik Försäkrings AB

S:t Erik Försäkrings AB försäkrar verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

S:t Erik Försäkrings mål är att antalet skador ska minska och att konsekvenserna av dessa begränsas för att minimera försäkringspremierna och därigenom bidra till att sänka den totala riskkostnaden inom Stockholms stads kommunkoncern.

Bolaget ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras.

S:t Erik Försäkrings uppdrag

  • Identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads kommunkoncern
  • Stimulera till att förebygga och begränsa skador
  • Ha samlad kunskap om kommunkoncernens skador och incidenter
  • Erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar

Styrelsen i S:t Erik Försäkring beslutar hur staden ska arbeta inom området. Bolaget ska sedan genomföra styrelsens beslut.

Organisation

Arbetet i S:t Erik Försäkring leds av vd Jan Willgård. Bolaget har sju medarbetare utöver VD.

Uppdaterad