S:t Erik Försäkrings AB

S:t Erik Försäkring försäkrar verksamhet som bedrivs av Stockholms stad och dess närstående bolag. Bolaget bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

S:t Erik Försäkrings mål är att antalet skador i stadens verksamheter ska minska. Bolaget ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras.

S:t Erik Försäkrings uppdrag

  • Identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads kommunkoncern
  • Stimulera till att förebygga och begränsa skador
  • Ha samlad kunskap om kommunkoncernens skador och incidenter
  • Erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar

Organisation

Arbetet i S:t Erik Försäkring leds av vd Mattias Westerlund. Bolaget har åtta medarbetare utöver vd.

Uppdaterad