S:t Erik Markutveckling AB

S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar fastigheter i avvaktan på fastigheternas omvandling till bostäder, arbetsplatser med mera.

Det är S:t Erik Markutvecklings styrelse som fattar bolagets beslut. S:t Erik Markutveckling AB ska sedan genomföra besluten.

S:t Erik Markutvecklings webbplats

Läs mer om S:t Erik Markutveckling AB och de fastigheter och byggnader som bolaget äger och förvaltar på hemsidan.

Organisation

Arbetet i S:t Erik Markutveckling leds av Magnus Thulin, tillförordnad vd.

Uppdaterad