S:t Erik Markutveckling AB

S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar fastigheter i avvaktan på fastigheternas omvandling till bostäder, arbetsplatser med mera.

Det är S:t Erik Markutvecklings styrelse som fattar bolagets beslut. S:t Erik Markutveckling AB ska sedan genomföra besluten.

S:t Erik Markutvecklings webbplats uppdateras

Just nu jobbar vi med att uppdatera och förbättra S:t Erik Markutveckling AB hemsida. Vi ber er därför ha överseende med detta.

Organisation

Arbetet i S:t Erik Markutveckling leds av vd Åsa Wigfeldt.

Uppdaterad