Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

S:t Erik Markutveckling AB:s styrelse

Styrelsen ansvarar för S:t Erik Markutveckling AB, som äger och förvaltar fastigheter i avvaktan på fastigheternas omvandling till bostäder, arbetsplatser med mera.

Det är S:t Erik Markutvecklings styrelse som fattar bolagets beslut. S:t Erik Markutveckling ska sedan genomföra besluten.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen består av tre ledamöter och två ersättare.

S:t Erik Markutvecklings styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad