Stockholm Vatten och Avfall AB:s styrelse

Stockholm Vatten och Avfall AB:s styrelse ansvarar för stadens arbete med att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad.

Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Stockholm Vatten och Avfalls styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad