Bolagsstyrelser

En viss del av Stockholms stads verksamheter drivs av kommunalt ägda bolag. De samordnas genom koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB.

Stockholms stad är också delägare i ett intressebolag, det vill säga bolag där Stockholms stad är delägare tillsammans med en extern ägare.

Uppdaterad