AB Stokabs styrelse

AB Stokabs styrelse ansvarar för stadens arbete med att tillhandahålla en väl utbyggd it-infrastruktur. Stokabs nät är världens största öppna fibernät och motsvarar över 45 varv runt jorden.

Stokabs styrelse ansvarar för Stokab. Stokab är en nätägare och tillhandahåller en neutral fiberinfrastruktur som kan komma alla aktörer till del. Fibernätet täcker bland annat Stockholms bostadsområden i innerstad och ytterstad, kontors- och affärscentra, samt de flesta grundskolor, högskolor, museer, bibliotek, sjukhus och andra offentliga verksamheter.

Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år. Styrelsen består av sju ledamöter och fem ersättare.

AB Stokabs styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad