SISAB – Skolfastigheter i Stockholms styrelse

SISAB:s styrelse ansvarar för stadens arbete inom drift och underhåll av fastigheter som inrymmer förskolor och skolor i Stockholms stad.

Det är de förtroendevalda i koncernstyrelsen som beslutar hur staden ska arbeta med de frågor som styrelsen ansvarar för. SISAB ska sedan genomföra besluten.

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB

Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år. Styrelsen består av tre ledamöter och fem ersättare.

SISAB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i SISAB:s styrelse

Styrelsens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad