SISAB – Skolfastigheter i Stockholms styrelse

SISAB:s styrelse ansvarar för stadens arbete inom drift och underhåll av fastigheter som inrymmer förskolor och skolor i Stockholms stad.

Det är de förtroendevalda i koncernstyrelsen som beslutar hur staden ska arbeta med de frågor som styrelsen ansvarar för. SISAB ska sedan genomföra besluten.

Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år. Styrelsen består av tre ledamöter och fem ersättare.

SISAB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad