AB Stockholmshems styrelse

AB Stockholmshems styrelse ansvarar för stadens arbete inom bostadsuthyrning i bostadsbolaget AB Stockholmshem.

AB Stockholmshems styrelse ansvarar för Stockholmshem. Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och hyr ut bostäder och lokaler i Stockholm. 

Styrelsen sammanträder åtta gånger per år. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare.

AB Stockholmshems styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad