Executive Board of AB Stockholmshem

The Executive Board of AB Stockholmshem is responsible for the City’s work in housing rental in the housing company AB Stockholmshem.

The Executive Board of AB Stockholmshem is responsible for Stockholmshem. Stockholmshem is a public housing company that owns and lets housing and premises in Stockholm.

Styrelsen sammanträder åtta gånger per år. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare.

AB Stockholmshems styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Updated