Stockholms Stads Parkerings AB:s styrelse

Stockholms Stads Parkerings styrelse ansvarar för stadens arbete med att hyra ut parkeringsplatser och erbjuda besöksparkeringar på tomtmark samt för underhåll och övervakning av dessa.

Stockholms Stads Parkerings styrelse ansvarar för bolaget Stockholms Stads Parkerings AB.

Styrelsen sammanträder cirka fem gånger om året. Styrelsen består av sju ledamöter och tre ersättare. 

Stockholms Stads Parkerings AB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad