S:t Erik Försäkrings AB:s styrelse

S:t Erik Försäkrings AB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige och ansvarar för S:t Erik Försäkrings AB som försäkrar Stockholms stads verksamheter och dess närstående bolag.

Styrelsen består av tjänstemän från stadens bolag och förvaltningar samt en extern ledamot från försäkringsbranschen. Styrelsen består av sex ledamöter och sammanträder fyra gånger per år.

Uppdaterad