S:t Erik Försäkrings AB:s styrelse

Styrelsen ansvarar för S:t Erik Försäkrings AB, som är ett försäkringsbolag som försäkrar Stockholms stads verksamheter och närstående bolag.

Styrelsen ansvarar för S:t Erik Försäkrings AB, som är ett försäkringsbolag som försäkrar Stockholms stads verksamheter och närstående bolag.

Styrelsen sammanträder en gång per år. Styrelsen består av sex ledamöter.

S:t Erik Försäkrings ABs styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad