SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB

SISAB äger och förvaltar merparten av Stockholms stads skolor och förskolor. Bolaget äger och förvaltar cirka 600 fastigheter, där ungefär 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, ser till att barn och ungdomar i Stockholm får trygga, tillgängliga och sunda skol- och förskolelokaler. SISAB äger och förvaltar merparten av skolor och förskolor i Stockholms stad, cirka 600 byggnader (1,8 miljoner kvadratmeter).

SISAB:s kunder är Stockholms stads utbildningsförvaltning samt stadens stadsdelsförvaltningar. Cirka 16 procent av de lokaler som inte hyrs av Stockholms stads verksamheter hyrs ut för andra ändamål; friskolor, bostäder, parkering och kommersiella lokaler.

Det är de förtroendevalda i SISAB:s styrelse som fattar bolagets beslut. SISAB ska sedan genomföra besluten.

Organisation

SISAB:s styrelse antar bolagets ägardirektiv och verkställs genom SISAB:s ledningsgrupp. Arbetet leds av SISAB:s VD Ebba Agerman.

SISAB har cirka 260 anställda på kontoret i Palmfelt Center, Globen.

Bolaget är organiserat i åtta avdelningar: driftavdelningen, ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen, fastighetsutveckling, HR-avdelningen, inköpsavdelningen, projektavdelningen och VD-stab.

Uppdaterad