Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolaget har också ett antal senior-, och studentbostäder.

Det är de förtroendevalda i Micasa Fastigheters styrelse som fattar bolagets beslut. Micasa Fastigheter ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Micasa Fastigheter leds av vd Maria Mannerholm.

Uppdaterad