AB Stokab

AB Stokab startades 1994 med syfte att bygga ut, underhålla och tillhandahålla en öppen och passiv fiberinfrastruktur.

Stokabs nät är världens största öppna fibernät och motsvarar över 45 varv runt jorden. Nätet länkar samman bland annat, bostadsområden i Stockholms innerstad och ytterstad, kontors- och affärscentra, samt offentliga verksamheter så som skolor, sjukhus och myndigheter. Nätet omfattar även de större bebodda öarna i Stockholms skärgård och når alla angränsande kommuner i Stockholmsregionen.

AB Stokab har ett helägt dotterbolag, S:t Erik Kommunikation AB. S:t Erik Kommunikation AB ansvarar för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät

Det är de förtroendevalda i AB Stokabs styrelse som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. AB Stokab ska sedan genomföra styrelsens beslut.

Organisation

Arbetet i AB Stokab leds av vd Joakim Larsson. Bolaget har drygt 90 anställda och består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Uppdaterad