Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB förvaltar och utvecklar evenemangsarenorna Avicii Arena, Hovet, Annexet och Tele2 Arena samt omliggande områden.

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och bidra till utvecklingen av Stockholm som besöks- och evenemangsstad.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för evenemangsverksamhet av högsta kvalitet. Bolaget ska även ha en ledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden.

Verksamheten omfattar Tele2 Arena, Avicii Arena inklusive SkyView, Hovet, Annexet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) ägs till
100 procent av Stockholms Stadshus AB.

Det är de förtroendevalda i bolagets styrelse som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska sedan genomföra bolagets beslut.

Det är de förtroendevalda i Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB leds av vd Mats Viker.

En majoritet av bolagets anställda arbetar med att optimera drift och säkerhet i arenorna.

Uppdaterad