Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Stockholm Hamn AB

Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB och dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB. Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Hamn

  • erbjuder kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
  • vårdar och utvecklar hamnar och innerstadens kajer
  • främjar skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Hamns styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Hamn ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Stockholms Hamnar leds av vd Thomas Andersson. Bolaget består av fyra avdelningar – operativ verksamhet, marknad och försäljning, strategi och utveckling samt ekonomi och affärsstöd. Dessutom finns staben kommunikation och samordning.

Uppdaterad