Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB har 125 anställda, bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad.

Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrätter inom Stockholms stad och stora delar av Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen förmedlar vanliga hyresrätter korttidskontrakt, seniorlägenheter, ungdomslägenheter samt studentlägenheter. Varje år förmedlar Bostadsförmedlingen knappt 20 000 lägenheter.

Det är de förtroendevalda i Bostadsförmedlingens styrelse fattar bolagets beslut. Bostadsförmedlingen ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Bostadsförmedlingen i Stockholm AB leds av vd Christer Edfeldt. Bolaget består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Staben fungerar som ett verksamhetsstöd till de operativa funktionerna på Bostadsförmedlingen. Staben arbetar med verksamhetsutveckling, HR, inköp, juridik och ekonomi.

Avdelningen för digitala tjänster utvecklar och förvaltar digitala lösningar som möter Bostadsförmedlingens uppdrag. Avdelningen utför uppdraget i nära samverkan med utvecklingsavdelningen och bolagets övriga verksamhet.

Utvecklingsavdelningen arbetar med att utveckla Bostadsförmedlingens verksamhet och affär. Tillsammans med enheterna inom Bostadsförmedlingen driver avdelningen utvecklingsprojekt som ska skapa nytta för bostadssökande och fastighetsägare.

Förmedlingsavdelningen har huvudansvar för förmedlingstjänsten och servicen till hyresvärdarna. På avdelningen finns också förtursenheten som riktar sig till bostadssökande med särskilda behov av en bostad.

Marknadsavdelningen uppdrag är att öka inflödet av bostäder för förmedling men också att vara ett kunskapsnav kring hyresmarknaden och efterfrågan. Avdelningen ansvarar även för extern kommunikation, internkommunikation, fastighetsägarrelationer och marknadsanalys.

Kundservice ger stöd och hjälp till bostadssökande och i hanteringen av Mina sidor. Avdelningen ansvarar för support via telefon, mejl samt kundmottagningen

Uppdaterad