Mässfastigheter i Stockholm AB

Mässfastigheter i Stockholm AB är är sedan mars 2021 ett helägt kommunalt bolag i Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Bolagets uppdrag är utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela Stockholmsregionens bästa.

Verksamheten bedrivs under namnet Stockholmsmässan och är uppdelad i två bolag:

  • Mässfastigheter i Stockholm AB som förvaltar och utvecklar fastigheter.
  • Stockholmsmässan AB som är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan AB är ett helägt dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm AB.

Det är de förtroendevalda i Mässfastigheter Stockholm AB som fattar bolagets beslut. Mässfastigheter i Stockholm AB ska sedan genomföra besluten. 

Arbetet i Stockholmsmässan leds av vd Christian Clemens.

Uppdaterad