Stadsdelsnämnder

Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet.

Några av dessa frågor är

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • stadsmiljöarbete
  • socialpsykiatri
  • individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning
  • fritids- och kulturverksamhet.

Stadsdelsnämnder

En karta över Stockholm med 13 stadsdelsområden markerade.

Nya stadsdelsnämnder från 1 juli

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt av stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm. De nya nämnderna får namnen Järva stadsdelsnämnd och Norra innerstadens stadsdelsnämnd.

Sammanläggningen ska stärka det lokala uppdraget, ge samordningsvinster och möjlighet att verka som en helhet samt skapa förutsättningar för att möta dagens och framtidens behov.

Det formella beslutet, efter genomförd remiss, fattades 24 april 2023. Den nya organisationen gäller från och med 1 juli 2023.

Ledamöterna i de nya nämnderna väljs av kommunfullmäktige under våren. Kontaktuppgifter till valda ledamöter kommer att finnas tillgängliga i stadens förtroendemannaregister under respektive nämnd från och med dagen efter valet.

Samtidigt som de nya nämnderna bildas den 1 juli 2023 skapas sammanlagda förvaltningsorganisationer för Järva respektive Norra innerstaden.

Uppdaterad