Stadsdelsnämnder

Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet.

Några av dessa frågor är

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • stadsmiljöarbete
  • socialpsykiatri
  • individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning
  • fritids- och kulturverksamhet.

Stadsdelsnämnder

En karta där Stockholms 11 stadsdelsområden är inritade.

Uppdaterad