Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansvarar för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten börjar med ett Öppet forum då du är välkomna att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds råd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Rådets uppgift är att ge äldre inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden.

De pensionärsorganisationer som har lokal verksamhet i stadsdelen nominerar personer till rådet.

Pensionärsrådets ledamöter

Rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Rådet

  • tar initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar
  • ska ges möjlighet att framföra synpunkter på ärenden som berör personer med funktionsnedsättning
  • får inte behandla ärenden som rör enskild person.

Rådet för funktionshinderfrågor består av sju ledamöter och mandatperioden för rådets ledamöter är fyra år.

Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor

Uppdaterad