Södermalms stadsdelsnämnd

Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Södermalms stadsdelsområde.

Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för Södermalms stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Södermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

 

Uppdaterad