Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Bromma stadsdelsområde.

Bromma stadsdelsnämnd ansvarar för Bromma stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Bromma stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkomna att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Vill du få tillgång till äldre handlingar, från maj 2019 eller tidigare, kontakta oss på bromma@stockholm.se.

Uppdaterad