Järva stadsdelsnämnd

Järva stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Järva stadsdelsområde.

Järva stadsdelsnämnd ansvarar för Järva stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Järva stadsdelsområde.

Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad