Skärholmens stadsdelsnämnd

Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Skärholmens stadsdelsområde.

Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarar för Skärholmens stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Skärholmens stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Skärholmens stadsdelsnämnds råd

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som rör pensionärers situation i stadsdelen.

Pensionärsrådet består av ledamöter och ersättare som ska vara bosatta inom stadsdelsområdet. Ledamöterna nomineras av pensionärsorganisationerna och utses av stadsdelsnämnden för ett år i taget.

Rådet sammanträder en gång i månaden veckan före stadsdelsnämndens sammanträde. Vid rådets sammanträden deltar även tjänstemän från stadsdelsförvaltningen. En gång per år träffar rådet stadsdelsnämndens politiker.

Stadsdelsnämndens råd för funktionshindersfrågor verkar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Råden för funktionshindersfrågor ska även medverka i uppföljningen av programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Rådet sammanträder en gång i månaden veckan före stadsdelsnämndens sammanträde. Vid rådets sammanträden deltar även tjänstemän från stadsdelsförvaltningen. En gång per år träffar rådet stadsdelsnämndens politiker.

Rådet för funktionshindersfrågor består av ledamöter och ersättare som företrädesvis är bosatta inom stadsdelsområdet. Nomineringarna samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden för fyra år i taget.

Du som är ung och går i högstadiet eller gymnasiet har möjlighet att påverka och ha inflytande över din stadsdel genom att vara med i Skärholmens ungdomsråd UNGSK.

Kontakta oss gärna genom ett direktmeddelande (DM) på Instagram.

Eller ta kontakt med Hani Parsi, projektledare för UNGSK.

Telefon: 076-825 32 62
E-post: hani.parsi@stockholm.se

Uppdaterad