Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Skarpnäcks stadsdelsområde.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarar för Skarpnäcks stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Skarpnäcks stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Skarpnäcks stadsdelsnämnds möten är öppna för alla och inleds med ett tema och med en öppen frågestund då du är välkomna att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd

Det lokala pensionärsrådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden. Kommunala pensionärsråd består av fem ledamöter och fem ersättare som nomineras av pensionärsorganisationerna och utses av respektive nämnd.

Sekreterare till pensionärsrådet
Telefon: 08-508 15 095

Ledamöterna i pensionärsrådet

De lokala funktionshindersråden är rådgivande organ med uppgift att bereda funktionshindrade i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för funktionshindrade.

Rådet för funktionshinderfrågor består av sju ledamöter. Nomineringarna samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm.

Rådet sammanträder minst sex gånger per år. Representanter från rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör frågor för funktionshindrade inom Skarpnäcks stadsdelsområde.

Ledamöterna i rådet för funktionshinderfrågor

Uppdaterad