Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med ett tema. Därefter är det en öppen frågestund då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds råd

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd väljer varje år ett pensionärsråd, som består av representanter från pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

Rådet består av fem ledamöter och fem ersättare och är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden kring frågor som är viktiga för äldre personer.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd väljer vart fjärde år ett råd för funktionshindersfrågor, med representanter från olika handikapporganisationer.

Rådet består av sju ledamöter och är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden kring frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad