Järva stadsdelsförvaltning

Järva stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Järva stadsdelsområde.

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen ansvarar för är:

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Järva stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Akalla
 • Bromsten
 • Flysta
 • Husby
 • Kista
 • Lunda
 • Rinkeby
 • Solhem
 • Sundby
 • Tensta.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Victoria Callenmark. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Ekonomiavdelningen består av

 • enheten för budget och redovisning
 • enheten för kvalitet, upphandling och inköp.

Administrativa avdelningen består av

 • enheten för lokal och internservice
 • kanslienheten
 • stabsenheten.

Hr-avdelningen ansvarar för förvaltningens hr-frågor.

Avdelningen för förskola består av

 • utvecklingsenheten
 • resursenheten
 • Akalla förskoleområde
 • Centrala Spånga-Tensta förskolor
 • Husby förskoleområde
 • Kista förskoleområde
 • Rinkeby förskoleområde
 • Solhem Flysta förskoleområde
 • Sundby Bromsten förskoleområde
 • Östra Tensta förskoleområde.

Avdelningen för stadsutveckling, medborgarservice och fritid består av

 • utvecklingsenheten
 • enheten för stadsutveckling
 • enheten för medborgarservice
 • enheten för fritid
 • enheten för arbete och studier.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg består av

 • utvecklingsenheten
 • barnenheten 0–12 år
 • enheten för ekonomiskt bistånd
 • enheten för vuxna
 • familj- och mottagningsenheten
 • familjestödsenheten
 • stöd- och preventionsenheten
 • ungdomsenheten 13–20 år
 • Bromstensgården.

Avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri består av

 • utvecklingsenheten
 • beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri
 • beställarenheten för äldre
 • enheten för bostad med särskild service Rinkeby, Kista, Akalla och Husby
 • enheten för bostad med särskild service Spånga, Tensta och Bromsten
 • enheten för daglig verksamhet Järva
 • enheten för utförare äldre Rinkeby, Kista, Akalla och Husby
 • enheten för utförare äldre Spånga, Bromsten och Tensta hemtjänst och dagverksamhet
 • hemtjänstenhet Rinkeby, Kista, Akalla och Husby
 • utförarenheten för socialpsykiatri
 • enheten för vård- och omsorgsboende.

Uppdaterad