Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Facknämnder

Facknämnderna tar beslut om verksamheter som gäller i hela staden, till exempel skola, idrott, miljö, kultur, gatuskötsel och stadsplanering.

Uppdaterad