Facknämnder

Facknämnderna tar beslut om verksamheter som gäller i hela staden, till exempel skola, idrott, miljö, kultur, gatuskötsel och stadsplanering.

Uppdaterad