Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljöfrågorna i Stockholms stad.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för miljöförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Råd knutna till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ till nämnden i frågor som har funktionshinderaspekter. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder i alla åldrar. Rådet för funktionshinderfrågor är knutet till både fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Uppdaterad