Råd knutna till kyrkogårdsnämnden

Rådet för funktionshinder är ett rådgivande organ till Kyrkogårdsnämnden i frågor som rör olika funktionsvariationer. Kyrkogårdsnämnden utser ledamöter och ersättare till rådet.

Uppdaterad