Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Råd knutna till kyrkogårdsnämnden

Rådet för funktionshinder är ett rådgivande organ till Kyrkogårdsnämnden i frågor som rör olika funktionsvariationer. Kyrkogårdsnämnden utser ledamöter och ersättare till rådet.

Uppdaterad