Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

Fastighetsnämnden ansvarar även för förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen. I förvaltningen ingår upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätter, frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter, lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Fastighetsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Råd knutna till fastighetsnämnden

Rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ till nämnden i frågor som har funktionshinderaspekter. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder i alla åldrar. Rådet för funktionshinderfrågor är knutet till både fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ledamöter i fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens råd för funktionshindersfrågor

Uppdaterad