Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

Fastighetsnämnden ansvarar även för,

  • förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen (även upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätt),
  • frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter,
  • lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad.

Fastighetsnämndens reglemente (Kommunal författningssamling 2019)

Fastighetsnämndens politiker

Fastighetsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Ordförande i fastighetsnämnden är Dennis Wedin (M).

Uppdaterad