Förskolenämnden

Förskolenämnden har det politiska ansvaret för stadens förskolefrågor.

I ansvaret ingår utvecklingsfrågor som rör pedagogisk verksamhet, och frågor som är viktiga för förskolans medarbetare, till exempel kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Förskolenämnden kommer att ansvara för den nya förskoleförvaltningen som inrättas den 1 juli 2023.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Förskolenämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

För frågor om möten och protokoll, kontakta nämndsekretariatet vid utbildningsförvaltningen.

E-post: namndsekretariat.utbildning@edu.stockholm.se

Uppdaterad