Förskolenämnden

Förskolenämnden har det politiska ansvaret för stadens förskolefrågor.

I ansvaret ingår utvecklingsfrågor som rör pedagogisk verksamhet, och frågor som är viktiga för förskolans medarbetare, till exempel kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Förskolenämnden ansvarar för förskoleförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Förskolenämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad