Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för stadens arbete inom tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarförvaltningen.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Överförmyndarnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad