Valnämnden

Stockholms stads valnämnd ansvarar för genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Valnämnden ansvarar för valnämndens kansli, som bistår nämnden med det praktiska genomförandet av val i Stockholms stad.

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Valnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad