Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har det politiska ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor.

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Arbetsmarknadsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Råd och utskott inom arbetsmarknadsnämnden

Rådet för funktionshinder är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer och förvaltningen med fokus på funktionshinderfrågor. Ledamöterna i rådet utses av Handikapporganisationernas samarbetsorganisation.

Uppdaterad