Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar i huvudsak för stadens arbete inom folkhälsa, idrott och friluftsliv.

Idrottsnämnden ansvarar för idrottsförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Idrottsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Råd knutet till idrottsnämnden

Idrottsnämnden har tillsammans med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Idrottsnämndens och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s råd för funktionshinderfrågor.

Nomineringar till rådets medlemmar samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm.

Samtliga möteshandlingar för rådet presenteras i Insyn som en paragraf i idrottsnämndens protokoll.

Uppdaterad