Idrottsförvaltningen

Idrottsförvaltningen skapar förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara fysiskt aktiva. Vår vision är ett Stockholm där alla vill och kan rör på sig.

Idrottsförvaltningens uppdrag kan kort beskrivas som att vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil.

Det innebär i praktiken att

  • vi sköter driften av idrottshallar, bollplaner, skridskoisar, idrottsplatser, simhallar, utegym, skolidrottshallar, ridanläggningar, skidanläggningar och mycket mer därtill
  • vi skapar bra förutsättningar för idrottsföreningar på våra befintliga idrottsanläggningar och analyserar behov av nya idrottsanläggningar genom en långsiktig investeringsplan
  • vi stöttar föreningslivet genom ekonomiska stöd och erbjuder kostnadsfria eller subventionerade hyror (taxor) av våra idrottsanläggningar, främst för barn- och ungdomsverksamhet
  • vi är stadens samtalspartner med alla idrottsföreningar och regionala idrottsförbund, i såväl bredd- som elitidrottsfrågor
  • vi är stadens kontaktyta i frågor kring det rörliga friluftslivet, båtlivet och fritidsfisket
  • vi koordinerar såväl stora som små idrottsevenemang och upplåter löpande våra idrottsanläggningar till olika evenemangsarrangörer
  • vi anordnar fritidsverksamhet för barn och ungdomar och vissa vuxna med funktionsnedsättningar.

Det är de förtroendevalda i idrottsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Idrottsförvaltningen genomför sedan nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i idrottsförvaltningen leds av förvaltningschef Marina Högland. Förvaltningen består av en strategisk stab, hr-enhet, planeringsenhet samt en kommunikationsenhet som lyder direkt under förvaltningsdirektören. Vidare finns två avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Avdelningen svarar för all drift av idrottsanläggningar inomhus och utomhus. Bokning och fördelning av tider på samtliga idrottsanläggningar, simskola, gruppträningspass samt kurser.

Avdelningen har tre enheter som svarar för strategiskt och operativt arbete inom ekonomi, bidragshandläggning av evenemangs- och föreningsbidrag, IT och system, avtal och upphandling samt ärendehantering.

Uppdaterad