Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Fackförvaltningar

Fackförvaltningarna ansvarar för specifika verksamheter, till exempel skola, idrott, miljö, bibliotek, gatuskötsel, fastighetsförvaltning och stadsplanering.

Det är de förtroendevalda i facknämnderna som beslutar kring hur staden ska arbeta inom respektive område. Fackförvaltningarna ska sedan genomföra nämndernas beslut.

Uppdaterad