Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i Stockholm och förvaltar världsarvet Skogskyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för begravningsplatser med stora kulturhistoriska värden.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för

 • gravplatser och minneslundar
 • olika begravningsskick och gravsättningsformer
 • välskötta och tillgängliga begravningsplatser med stort kulturhistoriskt värde
 • kapell för olika sorters begravningsceremonier
 • information och vägledning i begravningsfrågor
 • skötsel och service av gravplatser
 • världsarvet Skogskyrkogården.

Det är de förtroendevalda i kyrkogårdsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Kyrkogårdsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i kyrkogårdsförvaltningen leds av förvaltningschef
Svante Borg. Förvaltningen består av fyra avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen ansvarar för

 • it
 • ekonomi
 • säkerhetsfrågor
 • nämndadministration
 • registratur och handlingsarkiv.

Inom avdelning finns även hr-chef, kommunikationschef och verksamhetcontroller.

Avdelningen ansvarar för

 • gravöppning
 • upplåtelse av gravar
 • gravsättning och återställande efter gravsättning på förvaltningens elva begravningsplatser.

Vidare omfattar uppdraget skötsel av allmänna ytor och plantering samt skötsel av gravplatser enligt skötseluppdrag från kund.

Avdelningen ansvarar bland annat för

 • gravrättsfrågor
 • administration kring skötsel av gravar
 • bokning av bland annat ceremonier, kremationer och gravar.

Avdelningen ansvarar för

 • krematorieverksamheten på Råcksta och Nya krematoriet
 • verksamheten i förvaltningens 13 kapell och urngravsättningar.

Avdelningen svarar även för förvaltningens fastighetsbestånd.

Uppdaterad