Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i Stockholm och förvaltar världsarvet Skogskyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för begravningsplatser med stora kulturhistoriska värden.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för

 • gravplatser och minneslundar
 • olika begravningsskick och gravsättningsformer
 • välskötta och tillgängliga begravningsplatser med stort kulturhistoriskt värde
 • kapell för olika sorters begravningsceremonier
 • information och vägledning i begravningsfrågor
 • skötsel och service av gravplatser
 • världsarvet Skogskyrkogården.

Det är de förtroendevalda i kyrkogårdsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Kyrkogårdsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i kyrkogårdsförvaltningen leds av förvaltningschef
Svante Borg. Förvaltningen består av fyra avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen ansvarar för

 • it
 • ekonomi
 • säkerhetsfrågor
 • nämndadministration
 • registratur och handlingsarkiv.

Inom avdelning finns även HR-chef, kommunikationschef och verksamhetcontroller.

Avdelningen ansvarar bland annat för

 • gravrättsfrågor
 • administration kring skötsel av gravar
 • bokning av bland annat ceremonier, kremationer och gravar.

Avdelningen ansvarar för

 • gravöppning
 • upplåtelse av gravar
 • gravsättning och återställande efter gravsättning på förvaltningens elva begravningsplatser.

Vidare omfattar uppdraget skötsel av allmänna ytor och plantering samt skötsel av gravplatser enligt skötseluppdrag från kund.

Avdelningen ansvarar för

 • krematorieverksamheten på Råcksta och Nya krematoriet
 • verksamheten i förvaltningens 13 kapell och urngravsättningar.

Avdelningen svarar även för förvaltningens fastighetsbestånd.

Uppdaterad