Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i Stockholm och förvaltar världsarvet Skogskyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för begravningsplatser med stora kulturhistoriska värden.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för

  • gravplatser och minneslundar
  • olika begravningsskick och gravsättningsformer
  • välskötta och tillgängliga begravningsplatser med stort kulturhistoriskt värde
  • kapell för olika sorters begravningsceremonier
  • information och vägledning i begravningsfrågor
  • skötsel och service av gravplatser
  • världsarvet Skogskyrkogården.

Det är de förtroendevalda i kyrkogårdsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Kyrkogårdsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i kyrkogårdsförvaltningen leds av förvaltningschef
Svante Borg. Förvaltningen består av tre avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen omfattar administration-, ekonomi-, och IT-områdena. Avdelningen svarar för nämndadministration, registratur och handlingsarkiv samt beställning av ceremonier och gravar.

Avdelningen svarar för upplåtelse av gravar, gravöppning, gravsättning och återställande efter gravsättning på förvaltningens elva begravningsplatser. Vidare omfattar uppdraget skötsel av allmänna ytor och plantering samt skötsel av gravplatser enligt skötseluppdrag från kund.

Avdelningen svarar för krematorieverksamheten på Råcksta- och Nya Skogskrematoriet, verksamheten i förvaltningens 13 kapell samt urngravsättningar. Avdelningen svarar även för förvaltningens fastighetsbestånd.

Uppdaterad