Valnämndens kansli

Valnämndens kansli bistår valnämnden med det praktiska genomförandet av valen i Stockholms stad.

Valnämndens kansli administrerar bland annat utrustning och bemanning av vallokaler och förtidsröstningslokaler, den preliminära sammanräkningen av rösterna och att rapportera resultaten i Stockholms stad. Chef på valnämndens kansli är Eva Debels.

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Det övergripande ansvaret har den centrala statliga Valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

Du som vill arbeta som röstmottagare (tidigare kallat valförrättare) kan anmäla ditt intresse.

Uppdaterad