Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för drift och utveckling av kommunal verksamhet inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildningsförvaltningen.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad