Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för drift och utveckling av kommunal verksamhet inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildningsförvaltningen.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad