Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen finns vissa beslut som fattats av Stockholms kommunfullmäktige. Det kan handla om till exempel om reglemente för nämnder, bolagsordningar för kommunala bolag och taxor för kommunala tjänster.

I registret över gällande kommunala författningssamling kan du se vilket ärende som gäller i olika frågor. Det finns också publicerade på den här sidan.

Register över gällande kommunal författningssamling (pdf, 573 kB, nytt fönster)

KFS 2020:01, Taxa för upplåtelse av offentlig plats (pdf, 3 MB, nytt fönster)

KFS 2020:02, Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige (pdf, 68 kB, nytt fönster)

KFS 2020:05, Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (pdf, 56 kB, nytt fönster)

KFS 2020:06, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad (pdf 68 kB, nytt fönster)

KFS 2020:07 Reglemente med allmänna bestämmelser för stadens nämnder (pdf, 46 kB, nytt fönster)

KFS 2020:08 Reglemente arbetsmarknadsnämnden (pdf, 30 kB, nytt fönster)

KFS 2020:09 Reglemente fastighetsnämnden (pdf, 36, kB, nytt fönster)

KFS 2020:11 Reglemente för kulturnämnden (pdf, 32 kB, nytt fönster)

KFS 2020:12 Reglemente miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 32 kB, nytt fönster)

KFS 2020:13 Reglemente för servicenämnden (pdf, 32 kB, nytt fönster)

KFS 2020:14 Reglemente socialnämnden (pdf, 43 kB, nytt fönster)

KFS 2020:15 Reglemente stadsdelsnämnderna (pdf, 41 kB, nytt fönster)

KFS 2020:16 Reglemente äldrenämnden (pdf, 32 kB, nytt fönster)

KFS 2020:17 Reglemente för stadsrevisionen i Stockholms stad (pdf, 67 kB, nytt fönster)

KFS 2020:18 Taxa från och med den 1 januari 2021 för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet enligt miljöbalken (pdf, 572 kB, nytt fönster)

KFS 2020:19 Taxa livsmedelslagstiftningen (pdf, 222 kB, nytt fönster)

KFS 2020:20 Taxa Strålskyddslagen (pdf, 178 kB, nytt fönster)

KFS 2020:21 Avfallstaxa 2021 (pdf, 171 kB, nytt fönster)

Uppdaterad