Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen finns vissa beslut som fattats av Stockholms kommunfullmäktige. Det kan handla om till exempel om reglemente för nämnder, bolagsordningar för kommunala bolag och taxor för kommunala tjänster.

I registret över gällande kommunala författningssamling kan du se vilket ärende som gäller i olika frågor. Det finns också publicerade på den här sidan.

Register över gällande kommunal författningssamling (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:02, Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd (pdf 257 kB, nytt fönster)

KFS 2022:03, Taxa från och med den 1 januari 2022 för
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet enligt miljöbalken (pdf, 587 kB, nytt fönster)

KFS 2022:04, Taxa från och med den 1 januari 2022 för
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds offentliga kontroll
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen (pdf, 209 kB, nytt fönster)

KFS 2022:05, Taxa för avfall under kommunalt ansvar 2022 (pdf, 795 kB, nytt fönster)

KFS 2022:06, Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun (pdf, 351 kB, nytt fönster)

KFS 2022:08, Reglemente för fastighetsnämnden (pdf, 152 kB, nytt fönster)

KFS 2022:13, Reglemente för valnämnden (pdf, 22 kB, nytt fönster)

KFS 2022:15, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun (pdf, 258 kB, nytt fönster)

KFS 2022:16 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:17, Reglemente för arbetsmarknadsnämnden (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:18, Reglemente för kommunstyrelsen (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:19, Reglemente för kulturnämnden (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:20, Reglemente för servicenämnden (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:21, Reglemente för socialnämnden (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:22, Reglemente för stadsdelsnämnderna (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:23, Reglemente för trafiknämnden (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:24, Reglemente för utbildningsnämnden (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:25, Reglemente för äldrenämnden (pdf, nytt fönster)

KFS 2022:26 Skolskjutsanvisningar för Stockholms stad (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad