Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen finns vissa beslut som fattats av Stockholms kommunfullmäktige. Det kan handla om till exempel om reglemente för nämnder, bolagsordningar för kommunala bolag och taxor för kommunala tjänster.

I registret över gällande kommunala författningssamling kan du se vilket ärende som gäller i olika frågor. Det finns också publicerade på den här sidan.

Register över gällande kommunal författningssamling (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Kommunal författningssamling

KFS 2019:01, Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott (pdf, 95 kB, nytt fönster)

KFS 2019:02, Instruktion för kommunstyrelsens integrationsutskott (pdf, 27 kB, nytt fönster)

KFS 2019:03, Instruktion för kommunstyrelsens trygghetsutskott (pdf, 27 kB, nytt fönster)

KFS 2019:05, Instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 (pdf, 30 kB, nytt fönster)

KFS 2019:07, Reglemente avfallsnämnden (pdf, 23 kB, nytt fönster)

KFS 2019:08, Reglemente exploateringsnämnden (pdf, 113 kB, nytt fönster)

KFS 2019:10, Reglemente idrottsnämnden (pdf, 25 kB, nytt fönster)

Uppdaterad