Så arbetar staden

Stockholms stads samhällsuppdrag innebär att staden ansvarar för en mängd olika verksamheter.

Här hittar du övergripande beskrivningar av ansvarsområden för förvaltningar och bolag, arbetssätt och de viktigaste styrdokumenten.

Styrdokument

Uppdaterad