Stockholm är en Fairtrade City

Stockholm ska vara en hållbar stad; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Genom att handla rättvist bidrar vi till rättvisa levnadsvillkor globalt.

Stockholms stad har länge arbetat med att vara en medmänsklig stad och en förebild inom hållbar utveckling och blev en Fairtrade City första gången i maj 2016 - ett bevis på att arbetet har gett resultat.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Syftet med Fairtrade City är att samla flera aktörer i kommunen för att samverka för en mer rättvis handel. Genom att agera lokalt kan staden bidra globalt till att förbättra förutsättningar för producenter i länder med utbredd fattigdom.

Det finns många anledningar till att Fairtrade City-diplomeringen är viktig för Stockholm. En är att möta det faktum att allt fler stockholmare visar på ett stort samhällsengagemang och vill bidra till social och ekologisk hållbarhet, i Stockholm och i världen.

Vad är en Fairtrade City?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

För att bli Fairtrade City-diplomerad ska kommunen ha ett engagemang för rättvis handel och etisk konsumtion, och uppfylla särskilda kriterier. Idag är 70 svenska kommuner diplomerade och över 1 750 städer har diplomerats världen över.

Vad innebär stadens arbete som Fairtrade City?

En del av arbetet med att vara en Fairtrade City består av att staden genom sina inköp lever upp till kriterier och krav på bland annat rättvis handel. Vår stad har över 40 000 anställda som arbetar på hundratals arbetsplatser. Inom Stockholms stad ska 90 procent av allt kaffe, té, kakao och socker i stadens kaffeautomater uppfylla principerna för rättvist handel. Dessutom ska det i staden finnas ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på hotell och caféer.

En annan del av arbetet består av informationsarbete.

Organisation

En styrgrupp som består av förtroendevalda och tjänstemän från Stockholms stad samt representanter från civilsamhället och näringslivet ansvarar för att samordna arbetet och genomföra informationsinsatser om rättvis handel och etisk konsumtion i Stockholm.

Uppdaterad