Flaggning i Stockholms stad

Flaggning på Stockholms stads officiella flaggstänger utgår från gällande förordningar, kommunstyrelsens anvisningar och praxis.

Stockholms stads flaggstänger

Stadens officiella flaggstänger finns vid Stadshuset, på Gustav Adolfs Torg och Norrmalmstorg samt på Norrbro. Vid Stadshuset finns stänger längs Hantverkargatan, på Honnörstrappan i Stadshusparken och de två större så kallade paradstängerna på östra sidan av byggnaden. På Stadshusets fasad mot Hantverkargatan finns en fasadflagga.

Nedan beskrivs flaggningen av Stockholms stads officiella stänger. Utöver dessa finns flaggstänger runtom i staden som tillhör enskilda stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag. Dessa stänger finns till exempel utanför förvaltningsbyggnader och vid stadens verksamheter så som museer samt sim- och idrottshallar, och pryds oftast med S:t Eriksflaggor eller specifika bolagsflaggor, om det inte sker något särskilt evenemang på platsen i fråga eller vid särskild händelse.

Så flaggar Stockholms stad

Stockholms stads officiella flaggning sker på tre olika nivåer – full flaggning, Stadshusflaggning och flaggning på Honnörstrappan.

Allmänna flaggdagar

Vid allmänna flaggdagar gäller full flaggning, det vill säga svenska flaggor hissas runt Stadshuset, på Gustav Adolfs Torg och Norrmalmstorg samt på Norrbro. Allmänna flaggdagar är:

 • 1 januari, nyårsdagen
 • 28 januari, konungens namnsdag
 • 12 mars, kronprinsessans namnsdag
 • påskdagen
 • 30 april, konungens födelsedag
 • 1 maj, första maj
 • 29 maj, veterandagen
 • pingstdagen
 • 6 juni, nationaldagen
 • dag för val till Europaparlamentet
 • midsommardagen
 • 14 juli, kronprinsessan födelsedag
 • 8 augusti, drottningens namnsdag
 • dag för val till riksdagen
 • 24 oktober, FN-dagen
 • 6 november, Gustav Adolfsdagen
 • 10 december, Nobeldagen
 • 23 december, drottningens födelsedag
 • 25 december, juldagen.

Nordiska nationaldagar, Europadagen och S:t Eriksfirandet

Vid nordiska nationaldagar, Europadagen samt i samband S:t Eriksfirandet flaggas enligt Stadshusflaggning med varannan svensk och varannan annan flagga.

Nordiska nationaldagarna, Europadagen och S:t Eriksfirandet är

 • 9 maj, Europadagen (varannan EU-flagga)
 • 17 maj, Norges nationaldag (varannan norsk flagga)
 • 18 maj, (eller närliggande dag) S:t Erik (varannan S:t Eriksflagga)
 • 5 juni, Danmarks grundlagsdag (varannan dansk flagga)
 • 17 juni, Islands nationaldag (varannan isländsk flagga)
 • 6 december, Finlands självständighetsdag (varannan finsk flagga).

Nationella minoriteters dagar

Vid de nationella minoriteternas dagar gäller flaggning på Honnörstrappan med svensk respektive samisk, sverigefinsk, romsk och tornedalsk flagga. Den judiska minoriteten saknar etablerad dag och flagga och uppmärksammas därför inte på detta sätt.

Nationella minoriteternas dagar är

 • 6 februari, samernas nationaldag
 • 24 februari, Sverigefinnarnas dag
 • 8 april, internationella romadagen
 • 15 juli, tornedalingarnas dag.

Pridefestivalen och evenemang

Under Pridefestivalen gäller Stadshusflaggning med varannan regnbågsflagga och varannan S:t Eriksflagga runt Stadshuset, dygnet runt. Stadshusflaggning kan även förekomma vid andra särskilda tillfällen när det är större evenemang med stor påverkan på stadsbilden och där stadens roll är betydande. Då flaggas med varannan S:t Eriksflagga och varannan evenemangsflagga på stängerna runt Stadshuset (senast då Stockholm var värd för Eurovision Song Contest 2016).

Flaggning vid besök

Vid officiella besök som till exempel statsbesök gäller full flaggning, inklusive paradstängerna, samt på extrastänger utplacerade längs kortegevägen runt Slottet och på Norrbro enligt praxis. Skulle ett statsbesök infalla samtidigt som en nationell minoritets dag undantas Honnörstrappan.

Vid protokollära besök, till exempel av utländska borgmästare eller ambassadörer, kan flaggning ske med svensk och gästens flagga på Honnörstrappan.

Särskilda händelser som berör det officiella Sverige eller Stockholms stad

Vid särskilda händelser (till exempel tilldragelser vid Hovet) av nationellt intresse gäller full flaggning.

Vid händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgeflaggning (halv stång) är utgångspunkten att flaggning begränsas till Honnörstrappan, såvida dagen inte sammanfaller med allmän flaggdag. Då ska samtliga flaggor halas.

Flaggning övriga dagar och tider

Vid flaggdagar hissas och halas svenska och andra nationsflaggor morgon och kväll enligt praxis.

Dagar som inte är flaggdagar hänger alltid vid Stadshuset en svensk flagga, S:t Eriksflagga och EU-flagga. Övriga stänger pryds normalt med svenska vimplar.

Organisation

Stadsledningskontoret beslutar om hur flaggning ska ske på stadens officiella flaggstänger.

Beslut om flaggning på Stockholms stads övriga flaggstänger fattas av berörd förvaltnings- och bolagschef, vid behov utifrån rekommendation från stadsledningskontoret.

Styrande dokument

Anvisningar för inkommande besök, officiell representation och andra protokollära frågor (pdf)

 

Uppdaterad