Flaggning i Stockholms stad

Staden har särskilda anvisningar för Stockholms stads officiella flaggning. Anvisningarna utgår från gällande förordningar och stadens praxis och gäller stadens officiella flaggstänger.

Stockholms stads flaggstänger

Stadens officiella flaggstänger finns runt Stadshuset, på Gustav Adolfs Torg och Norrmalmstorg samt på Norrbro (sommarhalvåret). Vid Stadshuset finns stängerna längs Hantverkargatan och stängerna på Honnörstrappan i Stadshusparken samt de större så kallade paradstängerna på östra sidan av Stadshuset.

Nedan beskrivs flaggningen av Stockholms stads officiella stänger. Utöver dessa finns flaggstänger runtom i staden som tillhör enskilda stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag. Dessa stänger finns till exempel utanför förvaltningsbyggnader och vid stadens verksamheter så som museer samt sim- och idrottshallar, och pryds oftast med S:t Eriksflaggor eller specifika bolagsflaggor, om det inte sker något särskilt evenemang på platsen i fråga eller vid särskild händelse.

Så flaggar Stockholms stad

Stockholms stads officiella flaggning sker på tre olika nivåer – full flaggning, Stadshusflaggning och flaggning på Honnörstrappan.

Allmänna flaggdagar

Vid allmänna flaggdagar gäller full flaggning, det vill säga svenska flaggor hissas runt Stadshuset, på Gustav Adolfs Torg och Norrmalmstorg samt på Norrbro (sommarhalvåret). Allmänna flaggdagarna är

 • 1 januari, nyårsdagen (även paradstängerna)
 • 28 januari, konungens namnsdag
 • 12 mars, kronprinsessans namnsdag
 • påskdagen
 • 30 april, konungens födelsedag
 • 1 maj, första maj
 • pingstdagen
 • 29 maj, veterandagen
 • 6 juni, nationaldagen (även paradstängerna)
 • midsommardagen (även paradstängerna)
 • 14 juli, kronprinsessan födelsedag
 • 8 augusti, drottningens namnsdag
 • valdagen (vid valår)
 • 24 oktober. FN-dagen
 • 6 november, Gustav Adolfsdagen
 • 10 december, Nobeldagen (även paradstängerna)
 • 23 december, drottningens födelsedag
 • 25 december, juldagen.

Nordiska nationaldagar, Europadagen och S:t Eriksfirandet

Vid nordiska nationaldagar, Europadagen samt i samband S:t Eriksfirandet flaggas enligt Stadshusflaggning med varannan svensk och varannan annan flagga.

Nordiska nationaldagarna, Europadagen och S:t Eriksfirandet är

 • 9 maj, Europadagen (varannan EU-flagga)
 • 17 maj, Norges nationaldag (varannan norsk flagga)
 • 18 maj, (eller närliggande dag) S:t Erik (varannan S:t Eriksflagga)
 • 5 juni, Danmarks grundlagsdag (varannan dansk flagga)
 • 17 juni, Islands nationaldag (varannan isländsk flagga)
 • 6 december, Finlands självständighetsdag (varannan finsk flagga).

Nationella minoriteters dagar

Vid de nationella minoriteternas dagar gäller flaggning på Honnörstrappan med svensk respektive samisk, sverigefinsk, romsk och tornedalsk flagga. Den judiska minoriteten saknar etablerad dag och flagga och uppmärksammas därför inte på detta sätt.

Nationella minioriteternas dagar är

 • 6 februari, samernas nationaldag
 • 24 februari, Sverigefinnarnas dag
 • 8 april, internationella romadagen
 • 15 juli, tornedalingarnas dag.

Pridefestivalen och evenemang

Under Pridefestivalen gäller Stadshusflaggning med varannan regnbågs- och varannan S:t Eriksflagga runt Stadshuset, dygnet runt. Stadshusflaggning kan även förekomma vid andra mycket särskilda tillfällen när det är större evenemang med stor påverkan på stadsbilden och där stadens roll är betydande. Då flaggas med varannan S:t Eriksflagga och varannan evenemangsflagga på stängerna runt Stadshuset (senast då Stockholm var värd för Eurovision 2016).

Officiella besök

Vid statsbesök gäller full flaggning, inklusive paradstängerna, samt på extrastänger utplacerade längs kortegevägen runt Slottet och på Norrbro enligt praxis. Skulle ett statsbesök infalla samtidigt som en nationell minoritets dag undantas Honnörstrappan.

Vid borgmästarbesök och motsvarande kan flaggas med svensk och gästens flagga på Honnörstrappan.

Särskilda händelser som berör det officiella Sverige eller Stockholms stad

Vid särskilda händelser (till exempel tilldragelser vid Hovet) av nationellt intresse gäller full flaggning, dock ej paradstängerna.

Vid händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgeflaggning (halv stång) är utgångspunkten att dessa begränsas till Honnörstrappan, såvida dagen inte sammanfaller med allmän flaggdag. Då ska samtliga flaggor halas.

Flaggning övriga dagar och tider

Svenska och andra nationsflaggor hissas och halas morgon och kväll enligt praxis. Övriga tider gäller för närvarande följande: vid Hantverkargatan hänger S:t Erik-, Capital of Scandinavia- och EU-flaggor. Vid Honnörstrappan S:t Erik- och EU-flagga. Samtliga stänger på Norrmalmstorg, Gustav Adolfs Torg samt Norrbro har vimplar under perioden 30 april till och med 1 oktober och lämnas resten av året tomma.

Organisation

Stadsledningskontoret beslutar om hur flaggning ska ske på stadens officiella flaggstänger.

Stadsledningskontoret

Beslut om flaggning på Stockholms stads övriga flaggstänger fattas av berörd förvaltnings- och bolagschef, vid behov utifrån rekommendation från stadsledningskontoret.

Styrande dokument

Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar (Länk till Sveriges riksdag)

Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar (pdf, 15,5 kB, nytt fönster)

Uppdaterad