Medborgarskapsceremoni

Sedan 1991 har Stockholms stad varje år välkomnat nyblivna svenska medborgare som bor i Stockholms stad till en ceremoni i Stockholms Stadshus.

Medborgarskapsceremonin äger rum på Sveriges nationaldag den 6 juni. Sedan 1 april 2015 finns en lag om att alla kommuner i Sverige ska anordna en medborgarskapsceremoni för de invånare i kommunen som blivit svenska medborgare under året. Medborgarskapsceremonin i Stockholms stad har genomförts i Stadshuset sedan 1991. Det har blivit en uppskattad tradition som innehåller tal, sång och musik och avslutas med en kaffe, saft och bullar i Gyllene Salen.

2016 gjorde Svenska Institutet en film om medborgarskapsceremonin i Stadshuset. 

Medborgarskapsfilm

Så görs inbjudningarna till ceremonin

Den som blir svensk medborgare ett år bjuds in till ceremonin den 6 juni året efter. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får staden från Skatteverkets folkbokföring.

Medborgarskapsceremonin 2020

Med anledning av den pågående pandemin och de restriktioner som gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, bedömer Stockholms stad att medborgarsceremonin för 2020 inte bör genomföras som planerat den 6 juni. Staden kommer i stället bjuda in till en högtidlighet längre fram.

Ett nytt datum för medborgaskapsskapsceremonin fastställs tidigast efter sommaren. Staden kommer då bjuda in dem som berörs direkt via post. Det gäller alltså dem som blivit svenska medborgare 2019 och som bor i Stockholm.

Stockholms stad följer fortlöpande händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer, och kan ta nya beslut om situationen förändras.

Organisation

Stadsledningskontoret ansvarar för att arrangera Stockholms stads medborgarskapsceremoni varje år.

Uppdaterad