Digitalisering

I Stockholms stad genomför vi omfattande satsningar på digital förnyelse. Vi vill göra livet enklare och bättre för alla stockholmare.

Stockholm ska vara ett samhälle där tillgänglighet, tillväxt, innovation, låg miljöpåverkan och jämlikhet är självklart. Utvecklingen inom digitalisering och ny teknik skapar möjligheter och fördelar som alla grupper i samhället har nytta av.

I Stockholm är den digitala mognaden hög och den digitala infrastrukturen välutvecklad. Det gör att staden har goda möjligheter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. I dagens snabbrörliga och innovativa miljö är det en stor fördel.

Ett långsiktigt arbete pågår inom Stockholms stad för att göra staden mer hållbar, innovativ och inkluderande. Digitalisering bidrar i detta på en mängd olika sätt i strävan mot att Stockholm ska vara världens smartaste stad år 2040.

Organisation

På stadsledningskontoret arbetar avdelningen för it och digitalisering med strategisk ledning och styrning av digital utveckling och förnyelse i staden. Avdelningen initierar och samordnar förändringsinitiativ och ansvarar för samordning av den digitala utvecklingen vid stadens förvaltningar och bolag.

Styrande dokument

Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad syftar till att stimulera, vägleda och samordna insatser för att göra Stockholm till världens smartaste stad genom digitalisering.

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (pdf, 1,61 MB, nytt fönster)

Uppdaterad