Idrott

Idrott och hälsa är en viktig fråga för vår allmänna välfärd. I Stockholm är det många aktörer som har ett ansvar för folkhälsoarbetet.

Staden har en central roll med egna idrottsanläggningar och föreningsbidrag till idrottsrörelsen. Stadens uppdrag är även att skapa tillgänglighet så att alla stockholmare kan utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Stockholms närhet till naturen gör det enkelt att utöva naturnära fysisk aktivitet som löpning eller att träna på något av stadens många utegym eller spontanidrottsplatser, simning, segling, paddling, klättring och friluftsliv. I Stockholm finns också ett rikt föreningsliv som spänner över ett brett spektrum med allt från natur- och friluftsliv till idrottsföreningar som bedriver verksamhet för både bredd och elit. Ungefär hälften av stadens barn och ungdomar är aktiva i en förening, där de leds av ett stort antal ideella ledare.

Staden arbetar för förbättrad folkhälsa och ska skapa förutsättningar för att stockholmarna ska bli mer fysiskt aktiva.

Möjligheter till spontanidrott och organiserad idrott genom föreningslivet ska ge möjligheter till aktivitet för alla. Folkhälsa, tillgänglighet för alla, gemenskap i förening, jämställdhet och hållbarhet är viktiga nyckelord. Forskning visar på att ett aktivt liv ökar livskvalitet och minskar sjukdom och död. Hos barn och unga är det tydligt att inlärningsförmågan ökar och att skolprestationerna förbättras när barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Hos de ungdomar som är fysiskt aktiva är också bruket av alkohol och tobak mindre utbrett. Inom idrotten finns också sammanhållning och gemenskap.

Föreningar som bedriver eller vill starta verksamhet för barn och ungdomar 7–20 år samt för personer med funktionsnedsättning får praktiskt och ekonomiskt stöd genom idrottsförvaltningens verksamhet.

Idrotts- och motionsanläggningar

Staden ansvarar för en mängd idrotts- och motionsanläggningar runt om i hela staden:

 • bollplaner
 • idrottshallar
 • idrottsplatser
 • isbanor
 • motionsspår
 • ridskolor
 • simhallar – inklusive gym i vissa fall
 • skateparker och parkour
 • skidåkning
 • sportfält
 • utegym
 • vinterfotbollsplaner.

Föreningsbidrag

Idrottsföreningar kan få stöd/bidrag av staden. Barn- och ungdom samt pensionärsföreningar är prioriterade. En förening får boka träningstider på en idrotts- eller motionsanläggning efter vissa kriterier.  

Idrottsevenemang

I Stockholm sker varje år hundratals av idrottsevenemang. Allt från Stockholm Marathon och Tjejmilen till lokala aktiviteter i en stadsdel. Staden arbetar strategiskt med att få stora internationella idrottsevenemang att hållas i Stockholm. Syftet är att stärka Stockholm som evenemangsstad och turistmål – men också för att stimulera intresset för idrott.

Organisation

Idrottsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för att stockholmarna ska bli mer fysiskt aktiva. Organiserad idrott genom föreningslivet och möjligheter till spontanidrott ska ge möjligheter till aktivitet för alla. Folkhälsa, tillgänglighet för alla, gemenskap i förening, jämställdhet och hållbarhet är viktiga nyckelord, såväl för förvaltningens eget arbete som för de aktiviteter som erbjuds.

Idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att friluftsområden, motionsspår, parker och liknande områden är trevliga, trygga och funktionella för att stimulera till utevistelse och fysisk aktivitet. 

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar stadens fastigheter. Där ingår bland annat lokaler för idrott och motion så som idrottshallar och simhallar.

Utbildningsförvaltningen och SISAB ansvarar för att skolgårdarna är attraktiva och inbjuder till rörelse.

Styrande dokument

Program för idrott, motion och friluftsliv 2024–2028

Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024–2028 pekar ut en riktning för hur fler ska vilja och ges möjlighet att aktivera sig. Tillsammans med idrottsrörelsen och Stockholms alla eldsjälar ska vi arbeta för att staden utvecklas som idrotts- och friluftsstad.

Program för idrott, motion och friluftsliv 2024–2028 (pdf)

Uppdaterad