Idrott

Idrott och hälsa är en viktig fråga för vår allmänna välfärd. I Stockholm är det många aktörer som har ett ansvar för folkhälsoarbetet.

Staden har en central roll med egna idrottsanläggningar och föreningsbidrag till idrottsrörelsen. Stadens uppdrag är även att skapa tillgänglighet så att alla stockholmare kan utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Stockholms närhet till naturen gör det enkelt att utöva naturnära fysisk aktivitet som löpning eller att träna på något av stadens många utegym eller spontanidrottsplatser, simning, segling, paddling, klättring och friluftsliv. I Stockholm finns också ett rikt föreningsliv som spänner över ett brett spektrum med allt från natur- och friluftsliv till idrottsföreningar som bedriver verksamhet för både bredd och elit. Ungefär hälften av stadens barn och ungdomar är aktiva i en förening, där de leds av ett stort antal ideella ledare.

Staden arbetar för förbättrad folkhälsa och ska skapa förutsättningar för att stockholmarna ska bli mer fysiskt aktiva.

Möjligheter till spontanidrott och organiserad idrott genom föreningslivet ska ge möjligheter till aktivitet för alla. Folkhälsa, tillgänglighet för alla, gemenskap i förening, jämställdhet och hållbarhet är viktiga nyckelord. Forskning visar på att ett aktivt liv ökar livskvalitet och minskar sjukdom och död. Hos barn och unga är det tydligt att inlärningsförmågan ökar och att skolprestationerna förbättras när barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Hos de ungdomar som är fysiskt aktiva är också bruket av alkohol och tobak mindre utbrett. Inom idrotten finns också sammanhållning och gemenskap.

Föreningar som bedriver eller vill starta verksamhet för barn och ungdomar 7–20 år samt för personer med funktionsnedsättning får praktiskt och ekonomiskt stöd genom idrottsförvaltningens verksamhet.

Idrotts- och motionsanläggningar

Staden ansvarar för en mängd idrotts- och motionsanläggningar runt om i hela staden:

 • bollplaner
 • idrottshallar
 • idrottsplatser
 • isbanor
 • motionsspår
 • ridskolor
 • simhallar – inklusive gym i vissa fall
 • skateparker och parkour
 • skidåkning
 • sportfält
 • utegym
 • vinterfotbollsplaner.

Föreningsbidrag

Idrottsföreningar kan få stöd/bidrag av staden. Barn- och ungdom samt pensionärsföreningar är prioriterade. En förening får boka träningstider på en idrotts- eller motionsanläggning efter vissa kriterier.  

Idrottsevenemang

I Stockholm sker varje år hundratals av idrottsevenemang. Allt från Stockholm Marathon och Tjejmilen till lokala aktiviteter i en stadsdel. Staden arbetar strategiskt med att få stora internationella idrottsevenemang att hållas i Stockholm. Syftet är att stärka Stockholm som evenemangsstad och turistmål – men också för att stimulera intresset för idrott.

Organisation

Idrottsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för att stockholmarna ska bli mer fysiskt aktiva. Organiserad idrott genom föreningslivet och möjligheter till spontanidrott ska ge möjligheter till aktivitet för alla. Folkhälsa, tillgänglighet för alla, gemenskap i förening, jämställdhet och hållbarhet är viktiga nyckelord, såväl för förvaltningens eget arbete som för de aktiviteter som erbjuds.

Idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att friluftsområden, motionsspår, parker och liknande områden är trevliga, trygga och funktionella för att stimulera till utevistelse och fysisk aktivitet. 

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar stadens fastigheter. Där ingår bland annat lokaler för idrott och motion så som idrottshallar och simhallar.

Utbildningsförvaltningen och SISAB ansvarar för att skolgårdarna är attraktiva och inbjuder till rörelse.

Styrande dokument

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018–2022

Stockholms stads mål med det idrottspolitiska programmet är att stimulera fler stockholmare till att bli fysiskt aktiva. Länk till styrande dokument.

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018–2022 (pdf)

Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018–2022

Strategin är ett komplement till stadens idrottspolitiska program och ska bidra till den huvudsakliga målsättningen om att få fler stockholmare fysiskt aktiva.

Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018–2022 (pdf)

Uppdaterad