Ombudsmän

Stockholm ska vara en stad där människor kan leva självständiga liv, med hög livskvalitet och god hälsa. Det arbetar stadens ombudsmän för.

Barnombudsmannen, funktionshindersombudsmannen och äldreombudsmannen ska samla och sprida kunskap inom sina respektive områden, bidra till att staden lever upp till åtaganden enligt konventioner och stötta förvaltningar och bolag i deras arbete för att skapa bättre förutsättningar för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ombudsmän

Uppdaterad